ROT-avdrag

Använd ROT-avdraget

Enligt Skatteverkets regler får man göra avdrag med 30% på arbetskostnaden inklusive moms (upp till 50 000 kr per person).

När beställaren avser att utnyttja skattereduktion (ROT-avdrag) för arbetskostnaden enligt inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget ska detta meddelas vid beställning.

Beställaren ska även lämna en ifylld ROT-klausuls blankett. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnader eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen ska beställare fakturera hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Dock högst 50 000:- per person som står som ägare på fastighet/lägenhet eller fritidshus. Detta innebär att det krävs att arbetskostnaden uppgår till 166 667:- för att ROT-avdraget ska kunna utnyttjas maximalt.

Hur gör jag?

Om du vill använda dig av ROT-avdrag på det arbete som vi utför behöver du lämna in vårt dokument ROT-Klausul ifyllt och klart så snart som möjligt. Dokumentet kan du beställa från kontoret via telefon eller e-post.

Om du inte lämnat in ansökan om detta innan fakturering och önskar att vi gör detta i efterhand, så tar vi ut en administrationsavgift på 60 SEK exklusive moms.
Avslår Skatteverket ROT-ansökan ska beställaren omgående betala återstående belopp på fakturan.

Läs mer om ROT-avdraget på www.skatteverket.se

Telefontid:
Vardagar 07-16
Lördag, Söndag stängt